หลักปฎิบัติการรบของทหารรบของทหารช่าง

กล่าวทั่วไป (ข้อพิจารณามูลฐาน)

การดำรงความอยู่รอดเบื้องต้นของหน่วยทหารทุกๆ หมู่เหล่า จะคงอยู่ได้จำเป็นต้องมีการระวังป้องกันกองพันตนเอง ดังนั้น ผู้บังคับกองพันทหารช่างของพลรับผิดชอบในการระวังป้องกันของกองพันตนและหน่วยขึ้นสมทบ แต่ในการพิจารณามาตรการในการระวังป้องกันกองพันของตนผู้บังคับกองพันนำมาตรการระวังป้องกันของกองพลมาพิจารณามาประกอบด้วย

การระวังป้องกัน หมายถึงมาตรการทั้งปวงที่หน่วยจัดทำขึ้นเพื่อป้องกันตนเองจากจารกรรม การตรวจการณ์ การก่อวินาศกรรม การก่อกวน หรือการจู่โจมมาตรการที่กระทำอาจเป็นในเชิงรุกหรือเชิงรับ เชิงรุก หมายถึงการยิง และการใช้หน่วยทหาร การระวังป้องกันในเชิงรับ
หมายถึงการตรวจการณ์ การปกปิดกำบัง การกระจายกำลัง และการใช้เครื่องกีดขวาง ผู้บังคับกองพันทหารช่างหรือกองพล ใช้ทั้งสองอย่างผสมกัน

การจัดเตรียม หน่วยระวังป้องกัน ต้องมีทุกสถานการณ์ ภารกิจของหน่วยระวังป้องกัน ได้แก่ การป้องกันกำลังส่วนใหญ่จาการจู่โจม จำกัดการตรวจการณ์ของข้าศึกทางพื้นดินและอากาศ และให้ผู้บังคับหน่วยมีอิสระในปฎิบัติการ โดยมีเวลาที่ต้องใช้ในการวางกำลังคนและเครื่องมือ เนื่องจากหน่วยระวังป้องกันทำให้กองกำลังของกองร้อยลดลง จึงมักจะให้หน่วยระวังป้องกันทำให้กองกำลังของกองร้อยน้อยที่สุด เท่าที่จำเป็นในการปฎิบัติหน่วยระวังป้องกันควรมีความคล่องแคล่วและมีระบบการระวังป้องกันที่ดีผล รวมทั้งผู้ตรวจการณ์ และเครื่องมือสื่อสารที่จะแจ้งการคุกคามของข้าศึกทั้งทางพื้นดินและทางอากาศได้โดยทันที

การระวังป้องกันกองโจร

กองโจรมักใช้ยุทธวิธีการรุกซึ่งมีลักษณะเฉพาะ เป็นการปฎิบัติการจู่โจม ด้วยความคล่องแคล่ว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: