หมู่ในการเข้าตี

โดยทั่วไปแล้วลักษณะการรบแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือการรบด้วยวิธีรุก, การรบด้วยวิธีรับ และการร่นถอย ซึ่ง นศท. ได้รับการศึกษาในรายละเอียดมาแล้วในชั้นปีที่ 2 สำหรับการศึกษาในการเรื่องการเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธีนั้นเป็นการปฎิบัติของหน่วยที่ปฏิบัติในทางยุทธโดยพยายามทำลายให้เข้าศึกเกิดระส่ำระสาย โดยพยายามทำลายให้ข้าศึกได้รับความเสียหายอย่างสูงสุด

 1. การรบด้วยวิธีรุก คือ การรบที่จะต้องเคลื่อนที่เข้าไปให้ถึงตัวข้าเพื่อยึดยื้อแย่งดินแดนหรือที่มั่นที่ข้าศึกยึดครองอยู่พร้อมทั้งขับไล่ข้าศึกให้ออกไปจากมั่น และ พยายามติดตาม ทำให้ข้าศึกเกิดระส่ำระสาย โดยพยามยามทำลายให้ข้าศึกได้รับความเสียหายอย่างสูงสุด
 2. ความมุ่งหมายของการรบด้วยวิธีรุก เป็นการปฎิบัติการรบเพื่อความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย ๆ อย่างดังนี้
  – เพื่อทำลายกำลังรบของข้าศึก
  – เพื่อแย่งยึดภูมิประเทศหรือดินแดนที่ข้าศึกยึดครอง
  – เพื่อคลี่คลายรูปการวางกำลังข้าศึก
  – เพื่อขัดขวางการใช้ทรัพยากรที่ต้องการ
  – เพื่อหันเหการสนใจข้าศึก
 3. ขั้นตอนการรบด้วยวิธีรุก แบ่งเป็นตอนการปฎิบัติการรบด้วยวิธีรุก ออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ
  – ขั้นการเคลื่อนที่เข้าปะทะ ขั้นการเคลื่อนที่เข้าปะทะเป็นการปฎิบัติการรบด้วยวิธีรุก ภายยุทธบริเวณที่ห่างไกลจากข้าศึกมาก
  – ขั้นการเข้าตี เป็นขั้นการเริ่มปฎิบัติการรบปะทะในการดำเนินการเข้าตี เพื่อยึดที่หมายที่ข้าศึกยึดครองอยู่
 4. การเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธี คือ การเคลื่อนย้ายที่กระทำภายใต้สภาพการรบในยุทธบริเวณ เมื่อการปฎิบัติของข้าศึกอาจเกิดขึ้นทั้งทางพื้นดิน
  และอากาศการเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธีอาจกระทำโดยการเดินเท้า ยานยนต์ ทางอากาศ ทางน้ำหรือผสมกัน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: