หมู่ปืนเล็กในการตั้งรับและถอนตัว

ในการปฏิบัติการรบข้าศึกนั้น การจะได้ชัยชนะโดยเด็ดขาดฝ่ายเราต้องเป็นฝ่ายรุกหรือเป็นฝ่ายข้าศึกการรบด้วยวิธีรับไม่เป็นสิ่งที่จะทำให้ฝ่ายเราได้รับชัยชนะข้าศึกโดยเด็ดขาดได้ ที่กล่าวเช่นนี้มิได้หมายความว่า เราหลีกเลี่ยงการรบด้วยวิธีรับเสียโดยสิ้นเชิงในบางโอกาสเราอาจมีความจำเป็นจะต้องมีการตั้งรับเหมือนกัน ซึ่งก็เป็นไปตามความมุ่งหมายของการรบด้วยวิธีรับ

ความมุ่งหมายของการรบวิธีรับ

การปฎิบัติการรบด้วยวิธีรับมีความมุ่งหมายเพื่อเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้คือ

  1. เพื่อรอโอกาสที่จะกลับมาเป็นฝ่ายรุก
  2. เพื่อออมกำลังในพื้นที่แห่งหนึ่ง และนำกำลังส่วนใหญ่ไปปฎิบัติการรบแตกหัก ณ พื้นที่อีกที่หนึ่ง
  3. เพื่อทำลายหรือล่อให้ข้าศึกเข้ามาในพื้นที่ที่เราต้องการ
  4. เพื่อลดขีดความสามารถในการรบด้วยวิธีรุกของข้าศึก
  5. เพื่อขัดขวางข้าศึกที่จะเข้ามาสู่พื้นที่สำคัญ

แนวคิดของในการตั้งรับ

ก่อนที่จะศึกษาในรายละเอียดการตั้งรับของหมู่ปืนเล็ก นศท.มีความจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงหลักพื้นฐานของการตั้งรับโดยทั่วไปๆ ไปก่อนเสียว่า ในการการตั้งรับนั้นต้องพิจารณาแบ่งพื้นที่และวางพื้นที่สำคัญ 2 ส่วนจากข้างหน้าลงมาข้างหลังตามลำดับคือ

  1. พื้นที่ส่วนระวังป้องกัน
  2. พื้นที่การรบ

ภารกิจในการตั้งรับของหมู่ปืนเล็กมีภารกิจสำคัญที่จะต้องยึดถือเป็นหนทางปฎิบัติอยู่ 2 ประการ คือ

  1. ยับยั้งข้าศึกได้ ณ ข้างหน้าแนวขอบหน้าพื้นที่การรบด้วยการยิง
  2. ขับไล่ข้าศึกด้วยการรบระยะประชิด
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: