รูปขบวนทำการรบ

ประเภทของท่าสัญญาณ

ท่าสัญญาณแขนและมือที่ทหารควรจะต้องจดจำไว้ให้ได้  มีดังต่อไปนี้

 1. พร้อมแล้วหรือยัง  หรือข้าพเจ้าพร้อมแล้ว  เหยียดแขนขึ้นเหนือระดับไหล่เล็กน้อย ไปทางบุคคลที่จะส่งสัญญาณ  หันฝ่ามือออกไปทางด้านนอกลำตัว
 2. รวมพลหรือรวมกำลัง  ยกแขนขึ้นตรงไปทางเหนือศีรษะหันฝ่ามือไปข้างหน้า แล้วโบกมือหมุนเป็นวงกลมจากขวาไปซ้าย
 3. เตรียมตัว  เหยียดแขนออกไปทางเหนือระดับไหล่เล็กน้อย  หันฝ่ามือไปข้างหน้า แล้วโบกแขนขึ้นลงไปมาเหนือศีรษะหลาย ๆ ครั้ง
 4. ข้าพเจ้าไม่เข้าใจคำสั่งหรือจะให้ปฏิบัติอย่างไร  หันหน้าไปยังบุคคลหรือหน่วยที่จะส่งสัญญาณ  แล้วยกแขนทั้งสองขึ้นประสานกันเหนือศีรษะหันฝ่ามือไปข้างหน้า
 5. มาหาข้าพเจ้า  ชี้มือไปทางบุคคลหรือหน่วย  กวักมือเรียกโดยยกแขนให้เสมอระดับไหล่หันฝ่ามือขึ้น  แล้วโบกมือให้แขนท่อนล่างงอเข้าหาตัว
 6. เคลื่อนที่ไปข้างหน้า  หันหน้าไปยังทิศทางที่ต้องการเคลื่อนย้าย  แล้วเหยียดแขนไปข้างหลังประมาณระดับไหล่  ครั้นแล้วเหวี่ยงแขนขึ้นเหนือศีรษะแล้วโบกไปข้างหน้า  ในทิศทางที่ต้องการให้เคลื่อนที่ไปจนกระทั่งแขนได้ระดับไหล่  คว่ำมือลง
 7. หยุดพักหรือหยุด  ยกแขนชูขึ้นไปข้างบนเหนือศีรษะจนข้อศอกเหยียดตึง  หันฝ่ามือไปข้างหน้า  และให้ยกแขนไว้อยู่ท่านี้จนกว่าจะเข้าใจ
 8. เพิ่มความเร็ว  เดินจังหวะเร็วหรือวิ่ง  ยกแขนซึ่งกำมือเสมอไหล่  แล้วชูเหยียดตรงขึ้นไปทางข้างบนศีรษะและลดลงมาอยู่ในท่าเดมกระทำอย่างรวดเร็วหลาย ๆ ครั้ง
 9. ลดความเร็ว  เหยียดแขนออกไปทางข้างให้ได้ระดับไหล่หัยฝ่ามือไปข้างหน้า  แล้วโบกแขนขึ้นลงเล็กน้อยหลาย ๆ  ครั้ง  แขนต้องเหยียดตรงเสมอ  อย่าให้แขนโบกขึ้นเหนือระดับไหล ่
 10. พบข้าศึก ยกอาวุธประจำกายขึ้นไปข้างบนเหนือศีรษะด้วยแขนข้างเดียวในลักษณะแขนเหยียดตรงและถืออาวุธให้ขนานกับพื้นดินและชี้ปากกระบอกไปทางข้าศึก
 11. กระจายกำลัง  ชูแขนข้างใดข้างหนึ่งเหยียดตรงขึ้นไปบนเหนือศีรษะ  แล้วโบกแขนและมือไปทั้งไปทั้งในทางข้างหน้า  ทางซ้ายทางขวา  และทางข้างหลังทั้งสี่ทิศโดยหันฝ่ามืออกไปทางด้านนอกของลำตัว
 12. ติดดาบ  ใช้มือขวาทำท่าคล้ายกับถอดดาบปลายปืนออกจากฝัก  แล้วทำท่ามาติดกับปืน
 13. เตรียมปฏิบัติการ  ยกแขนท่อนล่างขึ้นเสมอข้อศอก  มือกำ  แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นรูปวงกลมหลาย ๆ ครั้ง
 14. ปฏิบัติการตรงหน้า  (ขวาซ้ายหรือหลัง)  ยกแขน  มือกำเสมอไหล่  โดยงอแขนไว้เล็กน้อย  แล้วเหยียดตรงออกไปทางข้างไปในทิศทางที่ต้องการหลาย ๆ ครั้ง
 15. คุ้มครองการรุกของฝ่ายเรา  ยกมือตบลงบนศีรษะหรือหมวกเหล็กหลาย ๆ  ครั้ง
 16. เริ่มยิง  เหยียดแขนออกไปข้างหน้าเสมอเอว  ฝ่ามือคว่ำลง  แล้วแกว่งแขนเป็นรูปครึ่งวงกลมหลาย ๆ ครั้ง
 17. หยุดยิง  ยกมือไปทางข้างหน้าจน  เสมอหน้าผาก  โดยหันฝ่ามือไปทางข้างหน้า  แล้วโบกมือและแขนท่อนล่างขึ้นลงหลาย ๆ ครั้ง  ตรงกับใบหน้า
 18. เลิกปฏิบัติการ  ยกมือทั้งสองขึ้นจนสูงในระดับเอว  แล้วทุบกำปั้นลงบนฝ่ามืออีกข้างเร็ว ๆ หลาย ๆ ครั้งติด ๆ  กัน

การฝึกทำการรบเป็นหมู่

การฝึกทำการรบจะต้องพยายามกระตุ้นให้ทหารแต่ละคนเกิดกำลังใจเข้มแข็งห้าวหาญ  และเกิดความเชื่อมั่นในแต่ละบุคคล

การฝึกทำการรบนี้ก็เพื่อจะนำไปใช้ในโอกาสต่อไปนี้คือ

 • เมื่อหมู่ปืนเล็กเป็นหมู่นำ  หรือเป็นส่วนลาดตระเวนของกอง  ระวังหน้าในโอกาสรุกเข้าหาข้าศึก
 • เมื่อหมู่ปืนเล็กต้องเผชิญกับการต้านทางอย่างทันทีทันใดระหว่างการเคลื่อนที่เข้าหาแนวประสานงานขั้นสุดท้าย
 • เมื่อการเคลื่อนที่เข้าตะลุมบอนต้องหยุดชะงักลง  เนื่องจากถูกยิงอย่างได้ผลจากอาวุธยิงของข้าศึก  ซึ่งอาวุธยิงช่วยของฝ่ายเราไม่สามารถข่มหรือลดอำนาจการยิงของข้าศึกลงได้

ส่วนยิงสนับสนุน

ส่วนยิงสนับสนุนช่วยเหลือส่วนดำเนินกลยุทธ์ให้สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่มั่นข้าศึกด้วย  การยิงไปยังที่หมายที่ทราบหรือสงสัยทั้งมวลที่มีอยู่  การยิงนี้จะกระทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าส่วนดำเนินกลยุทธ์จะบังทิศทางยิงกำลังส่วนสนับสนุนนี้ไม่ได้อยู่กับที่  ในขณะที่ทำการยิงไปยังข้าศึกนั้น  กำลังส่วนนี้จะต้องพยายามเคลื่อนที่เข้าไปให้ใกล้ที่หมายตามลำดับถ้าสามารถจะกระทำได้โดยไม่ลดความรุนแรงของอำนาจการยิงลง  โดยปกติแล้วกำลังส่วนนี้จะเคลื่อนที่โดยการโผไปเป็นบุคคล  เมื่อส่วนดำเนินกลยุทธ์บังทิศทางส่วนสนับสนุนขี้จึงจะเคลื่อนที่ขึ้นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเป็นหน่วย  เพื่อมร่วมในการเข้าตะลุมบอนหรือช่วยในการเสริมความมั่นคง  ณ  ที่หมาย

ส่วนดำเนินกลยุทธ์

ภารกิจของส่วนดำเนินกลยุทธ์  คือ  การเข้าประชิดและทำลายหรือจับข้าศึก  ทำการเคลื่อนที่เข้าตะลุมบอนภายใต้การยิงสนับสนุนอย่างใกล้ชิดของส่วนการยิงสนับสนุน

งานหลักของส่วนดำเนินกลยุทธ์  คือ  ดำรงการเคลื่อนที่เข้าหาข้าศึก  โดยใช้สิ่งปกปิดกำบังและซ่อนพรางที่มีอยู่ให้มากที่สุด  ส่วนดำเนินกลยุทธ์จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า  โดยใช้การยิงและการเคลื่อนที่ภายในชุดของตน  เมื่อจำเป็นอาจจะใช้วิธีเคลื่อนที่ด้วยการคืบคลานหรือการคลาน

การควบคุมหมู่

 • ผบ.หมู่ควบคุมหมู่ของตนโดยการช่วยเหลือของ  หน.ขุดยิง
 • ผบ.หมู่จะให้สัญญาณหรือสั่งการตามความจำเป็นในการปฏิบัติการฝึกทำการรบตามที่ตนประสงค์  หลังจากนั้น  หน.ชุดยิงจะเริ่มการปฏิบัติการตามที่  ผบ.หมู่สั่ง

ในสถานการณ์ที่หมู่ตกอยู่ภายใต้การยิงของอาวุธเบาของข้าศึก  ในขณะเคลื่อนที่นั้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องเป็นไปอย่างอัตโนมัติโดยทหารที่อยู่ในที่ซึ่งสามารถยิงโต้ตอบได้  จะต้องยิงโต้ตอบทันที

การดำเนินกลยุทธ์ของหมู่

การดำเนินกลยุทธ์ของหมู่จะใช้เมื่อหมู่ปะทะกับข้าศึกและทราบที่ตั้งของข้าศึก  สามารถแบ่งการปฏิบัติออกได้เป็นสามลักษณะ  คือ  การดำเนินกลยุทธ์ทางซ้าย  การดำเนินกลยุทธ์ทางขวา  และการดำเนินกลยุทธ์ตรงหน้า

การดำเนินกลยุทธ์ซึ่งจะใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น  ผบ.หมู่จะเป็นผู้พิจารณาปัจจัยต่างๆ  โดยรวดเร็ว  เช่น  ภูมิประเทศ  การวางกำลังและขีดความสามารถของข้าศึกการวางกำลังของตนเอง  และหนทางที่เกื้อกูลต่อฝ่ายเรา

การฝึกหมู่ทำการรบจากรูปขบวนอื่น ๆ ของหมู่

การฝึกหมู่ทำการรบสามารถปฏิบัติจากรูปขบวนหมู่แถวหน้ากระดานได้ในลักษณะเช่นเดียวกันกับการดำเนินกลยุทธ์ตรงหน้าของรูปขบวนแถวตอน

นอกจากนี้แล้ว  การฝึกทำการรบสามารถจะปฏิบัติได้จากรูปขบวนแถวตอนเรียงหนึ่งก็ได้  การปฏิบัติก็คงทำเช่นเดียวกับการทำการรบจากรูปขบวนหมู่แถวตอน

Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง to “รูปขบวนทำการรบ”

 1. Khaw Says:

  ขอคุณคราบ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: