มารยาททหาร

ความหมายของมารยาท

มารยาท  หมายถึง  ขอบเขตแห่งความประพฤติอันนิยมเฉพาะกาลเทศะและบุคคล  ซึ่งได้แก่ขนบธรรมเนียม  ระเบียบ  จารีตประเพณี  อันต้องตามความนิยมแห่งเวลา  สถานที่  และบุคคล  นิยมใช้เรียกกันว่า  กิริยามารยาทกับจรรยามารยาท

จรรยามารยาท

จรรยามารยาท  คือ  กฎธรรมเนียม  ความประพฤติของบุคคล  ต่อเวลา  ต่อสถานที่และชุมชนให้ปรากฏว่า  ดีหรือเสีย  การที่ได้มิตรสหายเพื่อนฝูงมาเป็นบริวารก็ดี  ย่อมเป็นประโยชน์โดยตรงจากการมีมารยาทที่แสดงออกมาทั้งสิ้น
มารยาททั่วไปต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ใหญ่

 1. เวลาที่ผู้บังคับบัญชาทำงานอยู่ไม่ควร  ทหารไม่ควรส่งเสียงเอ็ดตะโร  หรือพูดจาด้วยเสียงดัง
 2. ถ้าช่องทางที่ทหารจะเดินผ่าน  มีผู้บังคับบัญชาอยู่ที่นั้นต้องขออนุญาตเสียก่อน
 3. เมื่อผู้บังคับบัญชายืนและคุยด้วยเมื่ออยู่ในท่ายืนตรงพูดจาโต้ตอบด้วยสุภาพไม่เอามือกอดอก  ไขว้หลัง  ล้วงกระเป๋า  กระดิกขา  หรือผิวปาก
 4. เมื่ออยู่ในท่านั่ง  ไม่นั่งไขว่ห้างหรือกอดเข่า  หรือเหยียดขา
 5. การพูดจา  ให้เจรจาด้วยถ้อยคำฉะฉาน  ชัดถ้อยชัดคำ  แต่ต้องระวังไม่มากเกินไป  จนถึงกับพูดกระโชกกระชาก  หรือพูดปลายคำโดยไม่มีหางเสียง  ไม่พูดเร็วเกินไป  ดังเกินไป  ช้าเกินไป  ค่อยไป  จนผู้บังคับบัญชาไม่สามารถจับข้อความจากคำพูดได้

มารยาททั่วไปต่อเพื่อนทหารหรือมิตรสหาย

 1. การพูดคุยกับเพื่อนฝูง  ต้องใช้วาจาสุภาพ  ไม่กระโชกโฮกฮาก
 2. คอยเตือนเพื่อนให้แสดงความเคารพผู้บังคับบัญชาและผู้ใหญ่
 3. เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่  เรียกระบุชื่อผู้ใด  ด้องรีบติดต่อให้ไปหาทันที
 4. ต้องให้อภัย  เมื่อเพื่อนผิดพลั้งไป  โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
 5. ควรช่วยเหลือเพื่อนเมื่อมีความทุกข์  และควรยินดีเมื่อเพื่อนมีความสุข
 6. ต้องนับถือเพื่อนเสมือนหนึ่งเป็นพี่น้องตามวุฒิ
 7. การแสดงความเป็นกันเองและให้เกียรติแก่เพื่อนในฐานะผู้รับใช้ชาติเช่นกัน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: