ภารกิจและการจัดหน่วยทหารราบ

ขีดความสามารถและขีดจำกัดของทหารราบ

 1. ขีดความสามารถของทหารราบ
  1. ปฏิบัติการรบได้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน
  2. ปฏิบัติการรบได้ภูมิประเทศและทุกสภาพลมฟ้าอากาศ
  3. ปฏิบัติการรบได้ทุกรูปแบบ
  4. สามารถควบคุมพื้นที่และประชากร
  5. สามารถในการสนับสนุนและพัฒนา
  6. สามารถในการรบประชิด
 2. ขีดจำกัดของทหารราบ
  1. ความเร็วในการเคลื่อนที่มีจำกัด
  2. การปฏิบัติบริเวณลุ่มน้ำ-พื้นน้ำ  มีจำกัด
  3. การป้องกันอาวุธิวเคลียร์  เคมี  ชีวะ  อาวุธยิง  อาวุธปล่อย  มีจำกัด
  4. การเคลื่อนที่ทางน้ำทางอากาศมีจำกัด

ภารกิจของทหารราบ

 1. ในการเข้าตี  เข้าประชิดข้าศึก  ทำลายหรือจับข้าศึกเป็นเชลย  และเข้ายึดภูมิประเทศที่สำคัญ
 2. ในการตั้งรับ  ทำการยึดที่มั่น  และขับไล่การเข้าตีของข้าศึก  ด้วยการตีโต้ตอบ

การจัดกำลังโดยย่อของทหารราบ

หมวดปืนเล็ก

หมวดปืนเล็ก  ประกอบด้วยกองบังคับการหมวด  1  หมู่  ปก.  (เอ็ม  60)  และ  3  หมู่ปืนเล็ก

 1. ภารกิจ
  1. เข้าประชิดข้าศึกโดยใช้อำนาจการยิง  และการดำเนินกลยุทธ์  เพื่อจับหรือสังหารข้าศึก
  2. ผลักดันการเข้าตีของข้าศึกด้วยการยิงและการรบประชิด
 2. การแบ่งมอบ  3  หมวดปืนเล็กต่อหนึ่งกองร้อยอาวุธเบา
 3. ขีดความสามารถ
  1. สามารถใช้การยิงและเคลื่อนที่เข้าประชิดและทำลายข้าศึกได้
  2. สามารถผลักดันการเข้าตีของข้าศึก  ด้วยการยิงและการประชิด
  3. สามารถเคลื่อนที่ได้ทุกภูมิประทศและทุกสภาพอากาศได้
  4. สามารถจัดให้มีฐานยิงและดำเนินกลยุทธ์ได้

ตำแหน่ง

ยศ

อาวุธ

1. ผู้บังคับหมุ่ จ่าสิบเอก ปลย.เอ็ม  16
2. หัวหน้าชุดยิง ก. สิบเอก ปลย.เอ็ม  16
3. หัวหน้าชุดยิง ข. สิบเอก ปลย.เอ็ม  16
4. พลปืนเล็ก  ก พลทหาร ปลย.เอ็ม  16
5. พลปืนเล็ก  ข พลทหาร ปลย.เอ็ม  16
6. พลปืนเล็ก  ก พลทหาร ปลย.เอ็ม  16
7. พลปืนเล็ก  ข พลทหาร ปลย.เอ็ม  16
8. พลยิงปืนเล็กอัตโนมัติ ก พลทหาร ปลย.เอ็ม  16  (ประกอบขาทราย) (ปล./อ)
9. พลยิงปืนเล็กอัตโนมัติ ข พลทหาร ปลย.เอ็ม  16  (ประกอบขาทราย) (ปล./อ)
10.พลยิงเครื่องลูกระเบิดขนาด  40  มม. เอ็ม  203 สิบตรี ค.ขนาด  40  มม.  เอ็ม  203 พร้อม  ปลย.เอ็ม  16
11.พลยิงเครื่องลูกระเบิดขนาด 40  มม. เอ็ม  203 สิบตรี ค.ขนาด  40  มม.  เอ็ม  203 พร้อม  ปลย.เอ็ม  16
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: