ภารกิจมูลฐานของทหารช่าง

ภารกิจมูลฐานของทหารช่าง

ภารกิจมูลฐาน

ภารกิจหลักของหน่วยทหารช่างในยุทธบริเวณก็คือ การเพิ่มพูนสมรรถภาพในการรบให้กับกำลังของกองทัพ โดยการก่อสร้างหรือทำลายซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายให้กับกำลังฝ่ายเดียวกัน หรือขัดขวางการเคลื่อนย้าย และการปฎิบัตการของข้าศึก หน่วยทหารช่างให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ ทหารเหล่าอื่นในการก่อสร้างงานป้องกัน งานการพราง และโดยการส่งกำลังวัสดุและซ่อมบำรุงเครื่องมือสายช่าง หน่วยทหาร ช่างได้รับการฝึกในทางยุทธวิธี และเข้าปฎิบัติการรบอย่างทหารราบได้ในเมื่อได้รับคำสั่ง

ภารกิจเฉพาะ

ภารกิจของทหารช่างประกอบด้วย

 1. เครื่องกีดขวาง การวางเครื่องกีดขวางเพื่อขัดขวางการเคลื่อนย้ายของข้าศึกและ การรื้อถอน หรือทำช่องทางผ่านเครื่องกีดขวางที่ช้าศึกได้วางเอาไว้
 2. เส้นทางคมนาคม การก่อสร้าง การฟื้นฟู และการบำรุงรักษาถนน สะพานและการก่อสร้าง การฟื้นฟู และการบำรุงรักษาอย่างขนานใหญ่เกี่ยวกับ
  รถไฟทหาร และการบำรุงรักษาอย่างขนานใหญ่เกี่ยวกับทางรถไฟทหารและการบำรุงรักษาถนน สะพานและการก่อสร้าง การฟื้นฟู และการคมนาคมในประเทศ
 3. เครื่องอำนวยความสะอาด ณ สถานีปลายทาง การก่อสร้าง การฟื้นฟู และบำรุงรักษา อย่างขนานใหญ่เกี่ยวการท่าเรือและฐานทัพ อากาศ
 4. การทำลายด้วยดินระเบิด การเตรียมการและการปฎิบัติการทำลายด้วยวัตถุระเบิดและด้วยวิธีการทำลายอย่างอื่น ๆ ในการทำลายทุกชนิด
  อันประกอบด้วย ถนน ทางรถไฟ สะพาน โครงสร้าง เครื่องกีดขวาง ป้อมค่าย ยุทธภัณฑ์
 5. การก่อสร้างการสร้างทั่วๆ ไป ทุกชนิด เช่น โรงทหารชั่วคราว โรงเก็บของโรงพยาบาล รวมทั้งการประปา การระบายสิ่งปฎิบัติ และการให้พลังงาน
 6. แผนที่การเตรียมผลิต การผลิตซ้ำการเก็บรักษาและการแจกจ่ายแผนที่และสิ่งที่ชดใช้ทดแทนแผนที่ (การเตรียมการผลิตซ้ำเป็นความรับผิดชอบของ
  กรมแผนที่ทหาร)
 7. การดัดแปลงตั้งรับ การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค และการก่อสร้างพิเศษ
 8. การประปาสนาม
 9. การส่งกำลังสาย ช. และการซ่อมบำรุงเครื่องมือบางชนิดตามที่กองทัพบกกำหนด
 10. การสนับสนุนการรบ กิจกรรมพิเศษ ในขั้นต่างๆ ของการรบ (การเข้าตี การตั้งรับ การร่นถอย การยกพลขึ้นบก สะเทินน้ำสะเทินบก)
 11. กิจกรรมของหน่วย ดำเนินงานธุรการของหน่วย การส่งกำลัง การซ่อมบำรุงการ ระวังป้องกัน และการฝึกหน่วยทหารช่าง
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: