การแสดงการเคารพ

เหตุผลที่ทหารต้องแสดงการเคารพแก่กัน

การแสดงการเคารพนับถือเป็นแบบธรรมเนียมที่สำคัญยิ่งสำหรับทหารที่จะต้องปฎิบัติต่อกันเป็นการประจำถือเป็นเครื่องบำรุงความสามัคคีระหว่างทหารคือให้รู้ว่าเป็นพวกเดียวกันฝึกให้ทหารมีสายตาไว ซึ่งเป็นลักษณะอันพึงประสงค์อย่างหนึ่งของทหาร และให้ทหารสำนึกอยู่เสมอว่าใครเป็นผู้บังคับบัญชาหรือมียศสูงกว่ากัน ซึ่งปกติผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้น้อยแสดงการเคารพต่อผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญาชาก่อนเสมอ นอกจากนั้นยังเป็นเครื่องสังเกตขั้นต้นในวงการทหารว่าทหารจะมีวินัยหรือไม่เพียงใด

วิธีการแสดงการเคารพของทหาร

เมื่อการแสดงการเคารพมีความสำคัญสำหรับทหารเช่นนี้ จึงจำเป็นที่ทหารทุกคนจะพึงทราบวิธีแสดงการเคารพในวงการทหาร ซึ่งต่างกับพลเรือนเพื่อจะได้ปฎิบัติโดยถูกต้องวิธีการเคารพโดยถูกต้องนั้น ตามระเบียบและธรรมเนียมของทหารมีดังนี้

วิธีแสดงการเคารพเมื่อทหารอยู่ตามลำพัง ให้กระทำดังนี้

 1. สวมหมวกมิได้ถือปืน ทำวันทยาหัตถ์
 2. มิได้สวมหมวกและมิได้ถือปืน
  – อยู่กับที่ ทำท่าตรง แล้วทำแลขวา (ซ้าย)
  – กำลังเคลื่อนที่ ทำท่าเดิน (มือไม่แกว่ง) แล้วทำแลขวา (ซ้าย)
 3. ถือปืน
  – อยู่กับที่ ทำท่าวันทยาวุธ โดยแต่งเครื่องแบบเรียบร้อย
  – อยู่กับที่ เมื่อสะพานอาวุธอยู่ ทำท่าเดิน แล้วทำแลขวา (ซ้าย)
  – เคลื่อนที่ ทำท่าเดิน แล้วแลขวา (ซ้าย) โดยมือข้างที่มิได้ถืออาวุธแกว่งตามปกติ
 4. ขี่ม้า
  – มิได้สะพายปืน ถ้าสวมหมวก ทำวัทยาหัตย์ ถ้ามิได้สวมหมวก ทำแลขวา (ซ้าย)สะพายปืนทำแลขวา (ซ้าย)
 5. มื่อมิได้สวมหมวกให้นายทหารชั้นสัญญาบัตรแสดงการเคารพด้วยวิธีก้มศรีษ
 6. ระยะเริ่มและเลิกแสดงการเคารพ
  – เมื่อรับการเคารพเดินผ่าน ให้กระทำการเคารพก่อนถึงผู้รับการเคารพ 3 ก้าว และเลิกการแสดงการเคารพเมื่อผ่านไป 2 ก้าว (ในกรณีเดินผ่านผู้รับการเคารพคงปฎิบัติเช่นเดียวกัน)

วิธีการแสดงการเคารพเมื่ออยู่ในความควบคุม

ท่าเคารพของทหารเมื่ออยู่ในความควบคุม มีดังนี้

 1. แถวทหารถืออาวุธอยู่กับที่ ทำวันทยาวุธ
 2. แถวทหารสะพานอาวุธหรือไม่ถืออาวุธ อยู่กับที่ ทำท่าตรง แล้วทำแลขวา (ซ้าย)
 3. แถวทหารกำลังเดิน ทำแลขวา (ซ้าย)
 4. ทหารที่ไม่ได้อยู่เป็นแถว แต่ต้องรวมกันอยู่เป็นกลุ่มก้อน และมีผู้ควบคุมประจำ
  – อยู่กับที่ ทำท่าตรง แล้วทำแลขวา (ซ้าย)
  – กำลังเคลื่อนที่ ทำท่าเดินและแลขวา (ซ้าย)

การแสดงการเคารพในหมายเลข 4. นี้ ผู้ควบคุมจะสั่งให้ทำความเคารพตามลำพังก็ได้ ทหารที่อยู่ในความควบคุมจะต้องแสดงความเคารพผู้บังคับบัญชาของตนขึ้นไปหรือต่อผู้สิ่งที่ต้องการเคารพผู้บังคับบัญชาของตนขึ้นไปหรือต่อผู้สิ่งที่ต้องการ

บุคคลและสิ่งที่ต้องแสดงความเคารพ

ทหารจะต้องแสดงการเคารพต่อบุคคล หรือสิ่งซึ่งจะกล่าวต่อไปนี้ คือ

 1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 2. สมเด็จพระบรมราชินี
 3. สมเด็จพระบรมราชชนนี
 4. รัชทายาท
 5. พระเจ้าแผ่นดินและพระราชิณีต่างประเทศ
 6. พระบรมวงศ์ซึ่งเสด็จโดยมีธงราชวงศ์ และสมเด็จพระราชชนนี
 7. เจ้าต่างประเทศซึ่งเป็นเอกราชและสมเด็จพระราชชนนี
 8. ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
 9. นายกรัฐมนตรี
 10. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 11. ทหารต่อทหารหรือตำรวจ
 12. ทหารต่างประเทศซึ่งแต่งเครื่องแบบ
 13. พระบรมศพและพระบรมอัฐ
 14. พระศพและพระอัฐพระบรมวงศ์
 15. ศพซึ่งมีกองทหารแห่เป็นเกรียรติ
 16. ธงประจำกองทหาร
 17. ธงประจำกองทหาร (ธงไชยเฉลิม)
 18. ธงชาติประจำสำนักงานของรัฐบาลในขณะขึ้นลง ธงหมายยศและตำแหน่งตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการและธงราชนาวีประจำเรือใหญ่
 19. ธงมหาราช ธงราชินี ธงบรมราชวงศ์ ธงเยาวราช และธงราชวงศ์เวลาผ่านหรือชักขึ้นลง
 20. อนุสาวรีย์รูปบุคคลซึ่งหล่อปั้น หรือทำด้วยหินตั้งไว้ ขณะเมื่อรัฐบาลมีงานฉลอง
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: