การปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน

การปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน

ปัจจุบันการปฐมพยาบาลทหาร มีความจำเป็นและสำคัญยิ่งในการรักษงทหารภารกิจในทางจะสำเร็จหรือล้มเหลว การข่าวเป็นปัจจัยที่ผู้บังคับบัญชาต้องนำมาตกลงใจ กำหนดแผนในการปฎิบัติ มิฉะนั้นแล้วและความพ่ายแพ้จะบังเกิดขึ้นในประเทศชาติในการทำสงครามหากไม่มีข่าวกรองที่ถูกต้อง สมบูรณ์ทันเวลา ความสำคัญนี้เอง นศท. จะต้องมีความเข้าใจถึงลักษณะขอบเขต ตลอดทั้งกิจกรรมของข่าวกรอง ข่าวกรองข่าวกรองเป็น การรวบรวมประเมิณค่า การวิเคราะห์ การสนธิ และการตีความจากข่าวสารทั้งหมดที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวที่ต้องการทราบโดยเฉพาะการข่าวมีความสำคัญในการตกลงใจวางแผน วางนโยบายของชาติตลอดจนการวางแผนปฎิบัติทางทหารทั้งปวง

การปฐมพยาบาล  หมายถึง  ขอบเขตแห่งความประพฤติอันนิยมเฉพาะกาลเทศะและบุคคล  ซึ่งได้แก่ขนบธรรมเนียม  ระเบียบ  จารีตประเพณี  อันต้องตามความนิยมแห่งเวลา  สถานที่  และบุคคล  นิยมใช้เรียกกันว่า  กิริยามารยาทกับจรรยามารยาท

การปฐมพยาบาล  คือ  การรักษา  ความประพฤติของบุคคล  ต่อเวลา  ต่อสถานที่และชุมชนให้ปรากฏว่า  ดีหรือเสีย  การที่ได้มิตรสหายเพื่อนฝูงมาเป็นบริวารก็ดี  ย่อมเป็นประโยชน์โดยตรงจากการมีมารยาทที่แสดงออกมาทั้งสิ้น

มารยาททั่วไปต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ใหญ่

 • เวลาที่ผู้บังคับบัญชาทำงานอยู่ไม่ควร  ทหารไม่ควรส่งเสียงเอ็ดตะโร  หรือพูดจาด้วยเสียงดัง
 • ถ้าช่องทางที่ทหารจะเดินผ่าน  มีผู้บังคับบัญชาอยู่ที่นั้นต้องขออนุญาตเสียก่อน
 • เมื่อผู้บังคับบัญชายืนและคุยด้วยเมื่ออยู่ในท่ายืนตรงพูดจาโต้ตอบด้วยสุภาพไม่เอามือกอดอก  ไขว้หลัง  ล้วงกระเป๋า  กระดิกขา  หรือผิวปาก
 • เมื่ออยู่ในท่านั่ง  ไม่นั่งไขว่ห้างหรือกอดเข่า  หรือเหยียดขา
 • การพูดจา  ให้เจรจาด้วยถ้อยคำฉะฉาน  ชัดถ้อยชัดคำ  แต่ต้องระวังไม่มากเกินไป  จนถึงกับพูดกระโชกกระชาก  หรือพูดปลายคำโดยไม่มีหางเสียง  ไม่พูดเร็วเกินไป  ดังเกินไป  ช้าเกินไป  ค่อยไป  จนผู้บังคับบัญชาไม่สามารถจับข้อความจากคำพูดได้
 • การพูดคุยกับเพื่อนฝูง  ต้องใช้วาจาสุภาพ  ไม่กระโชกโฮกฮาก
 • คอยเตือนเพื่อนให้แสดงความเคารพผู้บังคับบัญชาและผู้ใหญ่
 • เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่  เรียกระบุชื่อผู้ใด  ด้องรีบติดต่อให้ไปหาทันที
 • ต้องให้อภัย  เมื่อเพื่อนผิดพลั้งไป  โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
 • ควรช่วยเหลือเพื่อนเมื่อมีความทุกข์  และควรยินดีเมื่อเพื่อนมีความสุข
 • ต้องนับถือเพื่อนเสมือนหนึ่งเป็นพี่น้องตามวุฒิ
 • การแสดงความเป็นกันเองและให้เกียรติแก่เพื่อนในฐานะผู้รับใช้ชาติเช่นกัน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: