การปฎิบัติโดยฉับพลัน

การปฎิบัติโดยเฉียบพลัน คือ การปฎิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อการปะทะกับข้าศึกได้เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดกระทำอย่ามีหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้อย่างแน่นอน

การปฎิบัติโดยฉับพลันจะเกิดผลสมบูรณ์ได้ต้องประกอบด้วย

  1. ต้องปฎิบัติการเป็นฝ่ายรุกรบทุกขณะ เพื่อให้เกิดผลในชัยชนะจึงต้องเสริมสร้างให้มีขีดความสามารถในการรบและความมั่นใจในหน่วย ลว. นั้นๆ
  2. การใช้อาวุธอย่างแม่นยำ ยิงเมื่อเห็นข้าศึกหรือเมื่อได้รับคำสั่ง
  3. มีการฝึกปฎิบัติฉลับพลัน แต่ละลักษณะเป็นอย่างดีก่อนการ ลว. เพื่อสามารถตอบโต้การปะทะกับข้าศึกโดยไม่คาดคิดได้อย่างรวดเร็ว
  4. ความง่าย กำลังพลทุกคนต้องมีความเข้าใจในแผนเป็นอย่างดีและสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนได้ดี
  5. ความรวดเร็ว การตัดสินใจ การสั่งการและการปฏิบัติที่รวดเร็วเป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง

โอกาสาที่จะใช้ในการปฎิบัติฉับพลัน

การปฎิบัติฉับพลันสามารถนำไปใช้ในโอกาสที่เหมาะสม ดังนี้

  1. เมื่อข้าศึกเห็นเราก่อนและซุ่มโจมตีฝ่ายเรา
  2. เมื่อหน่วย ลว. กับข้าศึกเห็นพร้อมกัน
  3. เมื่อหน่วย ลว. เห็นข้าศึกก่อน
  4. เมื่อ บ. ข้าศึกโจมตีหน่วย ลว.

สรุปการใช้การปฎิบัติเฉียบพลัน

การปฎิบัติฉับพลัน เป็นเรื่องยากที่จะเดาได้ว่าเหตุการณ์อย่างไรจะเกิดขึ้นกับหน่วย ลว.และเกิดขึ้นที่ไหน เวลาเท่าใด หนทางที่จะลดอันตรายได้ก็คือความพร้อมจากการได้ฝึกเป็นอย่างดีของหน่วย ลว.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: