การตีโฉบฉวย (RAID)

การตีโฉบฉวย

การ ลว.ตีโฉบฉวย ก็คือ การ ซึ่งภารกิจกำหนดให้เข้าที่ตั้ง หรือพื้นที่วางกำลังของข้าศึก

ความมุ่งหมาย ของการตีโฉบฉวย กระทำเพื่อ

 1. 1เพื่อทำลายที่ตั้งหรือพื้นที่วางกำลังของข้าศึก
 2. 2เพื่อทำลายหรือจับกุมข้าศึก ตลอดจนอาวุธยุทธโธปกรณ์ของข้าศึก
 3. 3ปลดปล่อยผู้เป็นเชลย

ปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้การตีโฉบฉวยประสบผลสำเร็จมี 3 ประการคือ

 1. การจู่โจม
 2. อำนาจการยิง
 3. การปฎิบัติการอย่างรุนแรง

ลำดับขั้นตอนการตีโฉบฉวย

การตีโฉบฉวยอาจปฎิบัตการเข้าตี โดยจัดกำลังเป็นหน่วยขนาดเล็กกว่ากองร้อยลงมาหรือใช้กำลังขนาดหมวดการปฎิบัติในลักษณะของหน่วยลาดตระเว นรบได้แบ่งขั้นการปฎิบัติออกเป็นขั้นใหญ่ๆ 5 ขั้น คือ

 1. การวางแผนและการเตรียมการ (ดูแนวสอน ลว)
 2. การเคลื่อนที่เข้าสู่ที่หมาย
 3. การปฎิบัติ ณ ที่หมาย
 4. การเคลื่อนที่กลับมายังแนวทหารฝ่ายเดียวกัน
 5. การรายงาน (รายงานผลการปฎิบัติ)

การจัดกำลัง ในการตีโฉบฉวย แบ่งการจัดกำลังออกเป็น 2 แบบ คือ

 1. การจัดแบบทั่วไป
 2. การจัดแบบพิเศษ
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: