การจัดหน่วยทหารปืนใหญ่

การจัดหน่วยทหารปืนใหญ่

การจัดหน่วยปืนใหญ่สนามของกองทัพบกไทย มีปัจจัยที่นำมาเป็นข้อพิจารณา คือ ภารกิจและขนาดกว้างปากลำกล้องทั้งนี้ เพื่อให้ทรงไว้ซึ่งลักษณะทางยุทธวิธีของทหารปืนใหญ่ 3 ประการ คือ อำนาจการยิงความคล่องแคล่งในการเคลื่อนที่และการติดต่อสื่อสาร อันจะทำให้หน่วยปืนใหญ่สนามของทบ. ไทยสนับสนุนหน่วยดำเนินกลยุทธ์/กำลังรบได้อย่างมีประสิทธิผลและออมกำลังมากที่สุดหน่วยปืนใหญ่สนาม ทบ.ไทยสนับสนุนหน่วยดำเนินกลยุทธ์/กำลังรบได้อย่างมีประสิทธิผลและออมกำลังมากที่สุดหน่วยปืนใหญ่สนามแบ่งการจัดเป็น 2 ประเภทใหญๆ คือ

ปืนใหญ่สนามกองพลดำเนินกลยุทธ์ ปัจจุบันเป็น กรม ป. ในอัตราของกองพลทหารราบหรือกองพลทหารม้า

  1. กรม ป. ประกอบด้วยพัน ป. ขนาด 105 มม. ทำหน้าที่เป็นพันป.ช่วยส่วนร่วมของกองพล และ 1 พัน.ปตอ.ทำหน้าที่ป้องกันภัยเพื่อทำหน้าที่ป้องกันภัยทางอากาศ
  2. ปืนใหญ่สนามของกองพล พลร./ม จัดเพื่อให้การสนับสนุนทางภาคพื้นทั้งปวงที่จะมีกองพลด้วย
  3. ปืนใหญ่สนามของ พล.ร. จัดเป็นหน่วยลากจูง (ลจ.) แต่ของ พล ม. จะจัดเป็นหน่วยอัตตาจร (อจ.)

ปืนใหญ่สนามนอกกองพล เป็นหน่วยปืนใหญ่สนามที่จัดไว้ที่อื่นๆ นอกกองพล ร./ม. เช่น แผนกทหารปืนใหญ่ของกองทัพภาค กองพลทหารปืนใหญ่ เป็นต้น ภารกิจทางยุทธวิธีอาจเป็นรูปสมทบ ทภ. หรือไปเพิ่มเติมกำลังยิง กรม ป. ของกองพลก็ได้ ทั้งนี้เพื่อให้การใช้ ป. ทางยุทธวิธีอ่อนตัวมากขึ้น เพราะสถานการณ์รบของแต่ละกองพลจะมีความหนักเบาไม่เท่ากัน บางกองพล หรือบางทภ. อาจจะมีปืนใหญ่ในอัตราไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการรบได้ ดังนั้นจึงต้องมีหน่วย ป.นอกกองพลไว้แก้ปัญหาของผู้บังคับบัญชาระดับสูง

  1. แผนกปืนใหญ่ ทภ. ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของ มทภ.ในกิจกรรมเกี่ยวกับทหารปืนใหญ่ยังไม่มีหน่วย ป ของ ทภ. แต่ ทบ.มีแผนจัดตั้งในอนาคต
  2. กองพลทหารปืนใหญ่จะมีโครงสร้างการจัดหน่วยที่อ่อนตัวสอดคล้องกับภารกิจ สามารถควบคุมบังคับบัญชากรมทหารปืนใหญ่ 2-5 กรม และหน่วยที่มีความจำเป็นอื่นๆ ตามความเหมาะสม

กรมทหารปืนใหญ่ (กรม ป.) กรมทหารปืนใหญ่ประกอบด้วย กองบังคับการและกองร้อยบังคับการและกองร้อยบังคับการ กองพันทหารปืนใหญ่ ขนาด 105 มม. จำนวน 3 กองพัน กองทัพทหารปืนใหญ่ ขนาด 155 มม. จำนวน 1 กองพัน ซึ่งเป็นหน่วยในอัตราของกรมทหารปืนใหญ่

กรมทหารปืนใหญ่จะจัดกำลังทำการรบเพื่อสนับสนุนการรบของกองพล รับและมอบหมายภารกิจ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: