เข็มทิศเล็นซ์เซติกและการใช้เล็นซ์เซติก

ส่วนประกอบของเข็มทิศแบบเล็นซ์เซติก ที่สำคัญมี  3  ส่วน

 1. ฝาตลับเข็มทิศ
 2. เรือนเข็มทิศ
 3. ก้านเล็ง

เรือนเข็มทิศประกอบด้วย

 1. ครอบหน้าปัดเข็มทิศ  หมายถึง  ส่วนบนทั้งหมดที่เรือนเข็มทิศ
 2. กระจกหน้าปัดเข็มทิศ  มีเส้นขีดดำหรือเส้นดัชนีสีดำชี้มุมภาคทิศเหนือ
 3. หน้าปัดเข็มทิศเป็นแผ่นใสลอยตัวอยู่บนแกน
 4. พรายน้ำ  เรือนเข็มทิศ  เพื่อช่วยให้เกิดความสว่างขึ้นภายในเรือนเข็มทิศ
 5. กระเดื่องบังคับหน้าปัดเข็มทิศ  เพื่อปลดให้หน้าปัดลอยตัว  หรือบังคับไม่ให้เคลื่อนไหวเมื่อมีการยกหรือกดก้านเล็ง

การจับเข็มทิศและการวัดมุมภาคทิศเหนือ

 1. จับเพื่อยกขึ้นเล็งเป็นธรรมดาที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปนานมาแล้ว
 2. จับเข็มทิศด้วยมือที่ถนัด  โดยเอาหัวแม่มือสอดเข้าไว้ในห่วงถือ  นิ้วชี้รัดอ้อมไปตามขอบด้านล่างของเรือนเข็มทิศ  นิ้วที่เหลือรองรับอยู่ข้างล่าง
 3. เปิดฝาตลับเข็มทิศยกขึ้นให้ตั้งฉากกับเรือนเข็มทิศและยกก้านเล็งให้สูงขึ้นทำมุมประมาณ  45  องศา
 4. จับเข็มทิศให้ได้ระดับเสมอ  เพื่อให้หน้าปัดลอยตัวเป็นอิสระ
 5. การวัดมุมภาคทิศเหนือ
  1. ยกเข็มทิศให้อยู่ในระดับสายตา  และเล็งผ่านช่องเล็งตรงไปยังเส้นเล็งและใช้เส้นเล็งทับที่หมาย
  2. ในขณะนี้ให้เหลือบสายตาลงมาที่แว่นขยายและอ่านมุมภาคทิศเหนือที่อยู่ใต้เส้นดัชนีดำของกระจกหน้าปัดเข็มทิศ
 6. จับโดยไม่ต้องยกขึ้นเล็ง  เป็นการใช้เทคนิคการจับให้เข็มทิศอยู่กึ่งกลางของลำตัว
  1. เปิดฝาตลับเล็งเข็มทิศจนเป็นแนวเส้นตรงกับฐานและยกก้านเล็งขึ้นจนสุด
  2. สอดหัวแม่มือข้างหลังเข้าไปในห่วงถือ  นิ้วชี้ทาบไปตามขอบด้านข้างของเข็มทิศและนิ้วที่เหลือรองรับอยู่ข้างล่างให้มั่นคง
  3. เอาหัวแม่มืออีกข้างหนึ่งวางลงระหว่างก้านเล็งกับเรือนเข็มทิศ  และใช้นิ้วชี้ทาบไปตามด้านข้างของขอบเข็มทิศอีกข้างหนึ่ง  นิ้วที่เหลือรัดพับบนนิ้วมืออีกข้างหนึ่งเพื่อให้แน่นมากยิ่งขึ้น
  4. การจับโดยวิธีนี้จะต้องให้ขอศอกทั้งสองข้างแนบแน่นกับลำตัวและให้เข็มทิศอยู่ระหว่างคาง  กับเข็มขัด
  5. การวัดมุมภาคทิศเหนือ
  6. หมุนตัวให้ไปอยู่ในแนวที่หมาย  และให้ฝาตลับเข็มทิศพุ่งตรงไปยังที่หมาย
  7. ในขณะที่อยู่ตรงแนวที่หมาย  ก้มศีรษะลงอ่านมุมภาคทิศเหนือที่อยู่ใต้เส้นดัชนีสีดำ

การเดินทางตามมุมภาคทิศเหนือที่กำหนด

 1. จัดเข็มทิศหันหน้าไปให้มุมทิศเหนือที่กำหนดอยู่ใต้ดัชนีสีดำ
 2. หาที่หมายที่ตรงกับเส้นเล็งตามแนวมุมภาคทิศเหนือนี้
 3. เดินทางไปยังตำบลที่หมายที่เลือกไว้และทำเช่นนี้ตลอดไป

การตั้งเข็มทิศเพื่อใช้งานในเวลากลางคืน

 1. เมื่อมีแสงสว่าง
  1. จับเข็มทิศหันไปจนเส้นดัชนีสีดำตรงมุมภาคทิศเหนือที่ต้องการ
  2. หมุนครอบหน้าปัดเข็มทิศให้ขีดพรายน้ำยาวทับหัวลูกศรและรักษาไว้เช่นนี้
  3. ทิศทางตามแนวเส้นเล็งขณะนี้จะเป็นทิศที่ต้องการ
 2. เมื่อไม่มีแสงสว่าง
  1. ตั้งเข็มทิศปกติ
  2. หมุนครอบหน้าปัดเข็มทิศทวนเข็มนาฬิกาตามจำนวนร่องที่หาได้
  3. ทิศทางแนวเส้นเล็ง  ขณะนี้ขีดพรายน้ำยาวทับลูกศรพรายน้ำจะเป็นแนวที่ต้องการ
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: