รูปขบวนทำการรบของหมู่ปืนเล็ก

การจัดกำลังและยุทโธปกรณ์ของหมู่ปืนเล็ก

หมู่ปืนเล็กแต่ละหมุ่มีกำลัง  11  นาย  ประกอบด้วย  ผบ.หมู่  และ  2  คือชุดยิง  ก.  และ  ชุดยิง  ข.  แต่ละชุดมีกำลังพลยิงชุดละ  5  นาย  ดังนี้

ตำแหน่ง ยศ อาวุธ
1. ผู้บังคับหมุ่ จ่าสิบเอก ปลย.เอ็ม  16
2. หัวหน้าชุดยิง ก. สิบเอก ปลย.เอ็ม  16
3. หัวหน้าชุดยิง ข. สิบเอก ปลย.เอ็ม  16
4. พลปืนเล็ก  ก พลทหาร ปลย.เอ็ม  16
5. พลปืนเล็ก  ข พลทหาร ปลย.เอ็ม  16
6. พลปืนเล็ก  ก พลทหาร ปลย.เอ็ม  16
7. พลปืนเล็ก  ข พลทหาร ปลย.เอ็ม  16
8. พลยิงปืนเล็กอัตโนมัติ ก พลทหาร ปลย.เอ็ม  16  (ประกอบขาทราย) (ปล./อ)
9. พลยิงปืนเล็กอัตโนมัติ ข พลทหาร ปลย.เอ็ม  16  (ประกอบขาทราย) (ปล./อ)
10.พลยิงเครื่องลูกระเบิดขนาด  40  มม. เอ็ม  203 สิบตรี ค.ขนาด  40  มม.  เอ็ม  203 พร้อม  ปลย.เอ็ม  16
11.พลยิงเครื่องลูกระเบิดขนาด 40  มม. เอ็ม  203 สิบตรี ค.ขนาด  40  มม.  เอ็ม  203 พร้อม  ปลย.เอ็ม  16

รูปขบวนทำการรบของหมู่  ปล.

มี  2  รูปขบวน  คือ รูปขบวนหมู่แถวตอน และรูปขบวนหมู่แถวหน้ากระดาน

การปฏิบัติของ  ผบ.หมู่  เมื่อ  ผบ.หมู่  ต้องการให้หมู่ของตนจัดรูปขบวนหมู่แถวตอน  อาจจะกระทำได้  3  วิธี  คือ  ใช้คำบอกคำสั่งด้วยวาจา  ใช้ท่าสัญญาณ  ใช้เสียงสัญญาณ

การปฏิบัติของทหารภายในหมู่  เมื่อได้ยินคำสั่งหรือเห็นท่าสัญญาณ  หรือได้ยินเสียงสัญญาณตามที่นัดกันไว้  ให้จัดรูปขบวนหมู่แถวตอน  ให้แต่ละชุดปฏิบัติดังนี้

 • ชุดยิง  ก.  จัดรูปขบวนภายในชุดยิงเป็นรูปขบวนหมู่แถนตอนโดย หน.ชุดยิง  ก.  เคลื่อนที่ขึ้นไปประจำหมู่  ณ  ข้างหน้า  ผบ.หมู่ในระยะประมาณ  25  เมตร  แล้วต่อท้ายด้วย
 • พลปืนเล็กถือ  ปลย.  ติดขาทราย  เข้าประจำที่เยื้องออกไปทางขวาของ  หน.ชุดยิง  (ระยะห่างจาก  หน.ชุดยิงประมาณ  10  เมตร)
 • พลยิง  เอ็ม  203  หรือ  เอ็ม  79  เข้าประจำที่เยื้องออกไปทางซ้ายของ  หน.ชุดยิง
 • พลปืนเล็ก  เข้าประจำที่เยื้องออกไปทางขาวของพลปืนเล็กที่ถือ  ปลย.ติดขาทราย
 • พลปืนเล็กอีกคนหนึ่ง  เข้าประจำที่เยื้องออกไปทางซ้ายของพลยิง  เอ็ฦม  203  หรือ  79
 • ชุดยิง  ข.  จัดรูปขบวนภายในชุดยิงเป็นรูปขบวนหมู่แถวตอนโดย
 • หน.ชุดยิงเคลื่อนขึ้นไปประจำอยู่  ณ  ข้างหลัง  ผบ.หมู่ในระยะประมาณ  10  เมตร  แล้วต่อท้ายด้วย
 • พลยิง  เอ็ม  203  หรือ  เอ็ม  79  เข้าประจำที่เยื้องออกไปทางขวาของ  หน.ชุดยิง
 • พลปืนเล็กถือ  ปลย.ติดขาขาทรายเข้าประจำที่เยื้องออกไปทางซ้ายของ  หน.ชุดยิง
 • พลปืนเล็ก
Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง to “รูปขบวนทำการรบของหมู่ปืนเล็ก”

 1. เเบงค์ Says:

  ครูฝึกสั่งมา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: