บุคคลทำการรบในเวลากลางคืน

การพรางและการใช้ที่ซ่อนพรางในเวลากลางคืน

 • ในเวลากลางคืน  ความมืดย่อมอำนวยให้การซ่อนพรางได้เป็นอย่างดี  แต่ในคืนเดือนหงายให้ระมัดระวังเหมือนกับในเวลากลางวันต้องป้องกันอย่าให้เกิดแสงต่าง ๆ  เช่นแสงเกิดจากไม้ขีดจุดไฟ  อาจมองเห็นได้ไกลถึงสิบไมล์ ถ้าได้ยินเสียงพลุส่องแสงให้หมอบลงเสียก่อนที่พลุจะสว่าง
 • ใช้เครื่องซ่อนพรางเพื่อซ่อนตัวในที่มืด  ทำเครื่องมือเครื่องใช้ให้เป็นสีดำและคลุมสิ่งต่าง ๆ  ที่อาจเกิดแสงสะท้อนจากดวงจันทร์ได้  กลางคืนทาหน้าให้ดำทั้งหน้า
 • ในเวลากลางคืนฉากหลังย่อมสำคัญเช่นในเวลากลางวันเหมือนกัน  ทหารจะต้องทำตัวให้กลมกลืนกับฉากหลังที่สุด

การเคลื่อนตัวในเวลากลางคืน

 • เคลื่อนที่เป็นขั้น ๆ  คือ  เคลื่อนที่อย่างเงียบ ๆ  เป็นระยะสั้น ๆ  แล้วหยุดฟังแล้วเคลื่อนที่ต่อไปใหม่
 • อาศัยลักษณะภูมิประเทศที่เห็นได้เด่นชัดเป็นเครื่องนำทาง
 • เคลื่อนที่ในที่โล่งให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • ใช้เสียงต่าง ๆ  ให้เป็นประโยชน์  เพราะเสียงเหล่านั้นย่อมดึงดูดความสนใจของข้าศึก  และเสียงต่าง ๆ  นั้นจะปกปิดการเคลื่อนไหว  สามารถทำให้เคลื่อนที่ได้รวดเร็วขึ้นและปลอดภัย
 • อย่าวิ่งในเวลากลางคืน  นอกจากยามฉุกเฉิน
 • จงมัดขากางเกงตรงข้อเท้า  หัวเข่า  และขาอ่อนเพื่อป้องกันมิให้ขากางเกงเกี่ยวกับกิ่งไม้
 • การลาดตระเวนในเวลากลางคืน  พยายามอย่าสวมหมวกเหล็ก  เพราะถ้าเกี่ยวกับกิ่งไม้  หรือพุ่มไม้จะทำให้เกิดเสียงดัง

วิธีการเคลื่อนที่ในเวลากลางคืน

 • การเดิน  การเดินในเวลากลางคืน  เพื่อให้เท้าที่ก้าวไปนั้นแน่นอนแลละมั่นคง  ต้องรักษาน้ำหนักตัวอยู่ที่เท้าหนึ่งขณะก้าวเท้าไป  แล้วยกอีกเท้าหนึ่งให้สูงพ้นจากพุ่มไม้หรือกอหญ้า  จากนั้น ๆ  ลดเท้าลงอย่างแผ่วเบาโดยเอาปลายเท้าลงก่อน  แต่น้ำหนักตัวยังคงอยู่บนเท้าหลัง  เพราะการเอาปลายเท้าลงก่อนนั้นมีความรู้สึกมาก  ทำให้สามารถเลือกหาที่ที่วางเท้าได้เหมาะ  เมื่อเลือกหาที่แข็ง ๆ ได้แล้วเปลี่ยนน้ำหนักตัวมาอยู่ที่เท้าหน้า
 • การทอดตัวลงไปในท่าหมอบในเวลากลางคืน  การหมอบในเวลากลางคืนให้ทรุดตัวลงช้า ๆ  หนีบปืนไว้  ใช้มือข้างหนึ่งท้าวพื้นดิน  น้ำหนักตัวอยู่บนมือข้างที่ไม่ได้ถือปืนกับเข่าตรงกันข้ามกับปืนนั้น  ยกเข่าข้างที่ไม่ได้รับน้ำหนักตัวขึ้น  ค่อย ๆ  ทอดเหยียดลงกับพื้นดินไปข้างหลัง  พลิกตัวไปทางข้างช้า ๆ  และเหยียดขาอีกข้างหนึ่งไปทางเดียวกัน  แล้วค่อย ๆ  พลิกกลับมาอยู่ในท่านอนยิง
 • การคลานในเวลากลางคืน  ในเวลากลางคืนอาจต้องคลาน  เมื่ออยู่ในระยะใกล้ชิดกับข้าศึก  ต้องคลานด้วยมือและเท้าทั้งสอง  โดยวางปืนบนพื้นดินทางข้างตัว  ใช้มือขวาคลำหาที่วางเข่า  เมื่อหาได้แล้วปล่อยมือไว้ให้อยู่กับที่นั้น  เคลื่อนเข่าขวาไปข้างหน้าจนชิดมือขวา  ต่อจากนั้นก็คงกระทำในทำนองเดียวกันซ้ำอีก  โดยใช้มือซ้ายกับเข่าด้านซ้าย  สำหรับปืนก็คงกระทำเช่นเดียวกัน  โดยคลำหาที่วางปืนเสียก่อน  แล้วจึงค่อยยกปืนไปวางทีหลัง  การคลานลักษณะนี้  จงคลานไปอย่างช้า ๆ  และเงียบที่สุด

การหาทิศ  และการรักษาความปลอดภัย

 • การหาทิศทางในเวลากลางวัน มีหลายวิธีแต่ในที่นี้กล่าวเฉพาะวิธีหาทิศทางเหนือโดยประมาณด้วยการใช้นาฬิกากับดวงอาทิตย์
  • ในซีกโลกด้านเหนือตั้งนาฬิกาตามเวลามาตรฐาน  วางนาฬิกาลงบนฝ่ามือหรือพื้นเรียบ  หมุนนาฬิกาให้เข็มสั้นชี้ไปยังดวงอาทิตย์  เพื่อให้แน่ใจว่าเข็มสั้นจะชี้ตรงดวงอาทิตย์จริง ๆ  ให้ใช้กิ่งไม้ปักลงใกล้ ๆ นาฬิกา  แล้วหมุนนาฬิกาจนเงาของนาฬิกาทาบกับเข็มสั้น  อย่าให้นาฬิกาเคลื่อนที่  แบ่งครึ่งมุมระหว่างเข็มสั้นกับเลข  12  แนวสมมติซึ่งลากจากจุดศูนย์กลางหน้าปัด  ไปยังจุดกึ่งกลางที่แบ่งไว้ระหว่างเข็มสั้นกับเลข  12  จะชี้ตรงไปยังทิศใต้  และทิศตรงข้าม  คือ  ทิศเหนือ
  • ในซีกโลกด้านใต้  ตั้งเวลาตามนาฬิกามาตรฐาน  แต่ให้เลข  12  ตรงกับดวงอาทิตย์  แบ่งมุมเลข  12  กับเข็มสั้น  จุสมมติซึ่งลากจากจุศูนย์กลางของหน้าปัดไปยังจุดกึ่งกลางที่แบ่งไว้ระหว่างเลข  12  กับเข็มสั้นจะชี้ตรงไปยังทิศเหนือ
 • การหาทิศทางในเวลากลางคืน
  • ในซีกโลกด้านเหนือดาวเหนือจะชี้ทิศเหนืออย่างถูกต้องตลอดปี  การหาดาวเหนือนั้นให้ดูดาวจระเข้เสียก่อน  ดาวจระเข้มีอยู่  7 ดวง  สี่ดวงที่ขึ้นตรงกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม  สองดวงแรกจะเป็นขาหน้า  สองดวงที่สองจะเป็นขาหลัง  และอีกสามดวงเรียงดันจะเป็นหางของดาวจระเข้  ดาวสองดวงที่เป็นขาหน้าจะเป็นเครื่องชี้ไปยังดาวเหนือ  โดยดูทิศทางและเส้นตรง  โดยลากผ่านขาหน้าของดาวจระเข้ไปประมาณห้าเท่าของระยะห่างของดาวทั้งสอง  จะชี้ตรงไปยังดาวเหนือ  จงจำไว้ว่าดาวจระเข้นั้นโคจรหมุนรอบดาวเหนือไปช้า ๆ
  • อาจใช้ดาวไถเป็นเครื่องช่วยหาดาวเหนือก็ได้  หมู่ดาวไถนี้มีรูปร่างเหมือนอักษรเอ็มตะแคง  ดาวเหนือจะอยู่ตรงกับแนวปลายหยักของกลางตัวเอ็ม  ห่างออกไปเท่า ๆ  กับระยะห่างจากดาวจระเข้
  • ในซีกโลกด้านใต้  ให้ใช้ดาวกางเขน  หรือดาวว่าว  หาทิศทางแทนการหาทิศใต้นั้น  ไม่มีดาวที่แสดงได้ชัดเจน  แต่ก็อาจหาทิศใต้ได้โดยประมาณ  โดยลากเส้นตรงจากปลายฐานกางเขน  ออกไปยาวประมาณห้าเท่าของความยาวกางเขน  และจุดสมมตินี้จะเป็นทิศใต้โดยทั่ว ๆ  ไป  ดาวสองดวงที่แกนกางเขนเป็นเครื่องชี้
  • การหาทิศทางในบางโอกาส  เราอาจเตรียมการหรือร้องขอให้มีการยิงพลุส่องแสงเหนือตำบลที่เรารู้จักก็ได้  เมื่อยิงพลุแล้วให้รีบกำหนดทิศทางอย่างรวดเร็ว  เพราะพลุส่องแสงย่อมลอยไปตามลมได้  หรืออาจร้องขอให้มีการยิงกระสุนส่องวิถี  ตามมุมภาคทิศเหนือบางมุมในเวลาที่กำหนด  เพื่อช่วยให้กำหนดที่อยู่และทิศทางได้
  • ไฟฉายของปืนใหญ่  ก็อาจจะใช้เป็นเครื่องชี้ทิศได้  ลำแสงไฟฉายย่อมสามารถส่องไปตามมุมภาคทิศเหนือที่กำหนดไว้ได้  หรืออาจใช้ส่องไปยังตำบลหนึ่งตำบลใดโดยเฉพาะก็ได้

การรักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืน

 • ต้องมีความเข้าใจในการใช้สัญญาณบอผ่านประจำวันได้อย่างถูกต้อง
 • ต้องพยายามปฏิบัติงาน  และประสานการปฏิบัติกับทหารฝ่ายเดียวกันอย่างใกล้ชิด
 • การอยู่ยามรักษาการต่าง ๆ  ต้องผลัดเปลี่ยนบ่อย ๆ
 • ควรใช้เครื่องเตือนภัยชนิดต่าง ๆ
 • พึงระมัดระวังในการใช้แสง  เสียง  เพราะข้าศึกอาจสังเกตเห็นในระยะไกล ๆ
 • พยายามใช้อาวุธเงียบและระเบิดขว้างให้มากที่สุด
 • พึงหลีกเลี่ยงการเคลื่อนที่บนถนนหรือเส้นทางต่าง ๆ
 • จงระงับการเคลื่อนไหวโดยไม่จำเป็น
 • จงปฏิบัติการด้วยความเงียบ  และพยายามใช้ความมืดเป็นฉากกำบังเสมอ
 • ต้องมีการเตรียมเกี่ยวกับเครื่องควบคุมการยิงในเวลากลางคืน
 • พยายามใช้ชุดสุนัขลาดตระเวนในการเฝ้าตรวจและการจัดตั้งที่ฟังการณ์
 • เมื่อปรากฏพลุส่องแสงสว่างขึ้น  ต้องหมอบลงกับพื้นในทันทีทันใด
 • พรางแสงทุกชนิด
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: